Politica de confidentialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 Conform cerintelor Legii nr. 190/2018 si a Regulamentului nr. 2016/679, societatea Lucky Dream Pet Resort SRL, cu sediul in Ploiesti, str. Erou Moldoveanu Marian, nr. 3, bloc 9A, ap.3, judetul Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J29/3302/2019, avand CUI RO41923844, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, orice date cu caracter personal care ii sunt furnizate.

 Aceasta informare prezinta modalitatea in care societatea Lucky Dream Pet Resort SRL, colecteaza, stocheaza si foloseste informatiile cu privire la persoanele vizate in situatia in care acestea acceseaza site-ul administrat de societate si/sau plaseaza comenzi.

 In continuare vom prezenta conditiile in care societatea Lucky Dream Pet Resort SRL prelucreaza datele cu caracter personal:

OPERATORUL

 Operatorul este orice persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau orice alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal este Lucky Dream Pet Resort SRL, cu sediul in in Ploiesti, str. Erou Moldoveanu Marian, nr. 3, bloc 9A, ap.3, judetul Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J29/3302/2019, avand CUI RO41923844.

Pentru orice informatii/intrebari legate de protectia datelor cu caracter personal, societatea poate fi contactata la adresa de mail: office@petzepedia.com sau ne puteti trimite o notificare la urmatoarea adresa: str. Erou Moldoveanu Marian, nr. 3, bloc 9A, ap.3, judetul Prahova

DATELE PERSONALE PRELUCRATE DE SOCIETATE

 

Datele cu caracter personal semnifica orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila “persoana vizata”. O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau unul sau mai multe elemente specific, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 Datele personale prelucrate de catre societatea Lucky Dream Pet Resort SRL sunt urmatoarele:

Nume si prenume,

Adresa de email,

Numar de telefon,

Adresa,

Detalii legate de plata,

Informatii legate de Cookie-uri,

Adrese IP,

Informatii legate de device-urile pe care persoana vizata le utilizeaza cand acceseaza site-ul,

Informatii legate de modalitatea in care persoana vizata utilizeaza site-ul (ex: ce produse a vizualizat, ora si data la care a accesat site-ul, locatia geografica de la care a accesat site-ul).

 

SCOPUL PRELUCRARII

 

Scopul colectarii datelor cu caracter personal de catre societatea Lucky Dream Pet Resort SRL il reprezinta:

informarea clientilor cu privire la situatia contului pe care l-au inregistrat pe site-ul societatii Lucky Dream Pet Resort SRL

informarea cumparatorilor cu privire la stadiul comenzii,

evaluarea bunurilor si serviciilor oferite de societate,

desfasurarea in conditii optime a activitatiilor comerciale,

promovarea bunurilor si serviciilor (marketing, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului clientilor).

 

Totodata operatorul prelucreaza datele personale ale persoanelor vizate in vederea indeplinirii obligatiilor legale pe care aceasta trebuie sa le respecte.

 

TEMEIURILE PRELUCRARII DATELOR PERSONALE

 

In conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, operatorul are nevoie de un temei legal pentru a colecta si utiliza datele personale ale persoanelor vizate. Regulamentul 2016/679 prevede sase astfel de temeiuri si anume:

 

Consimtamantul persoanei vizate (de exemplu in situatia in care persoana vizata isi da consimtamantul in vederea prelucrarii datelor personale ale acestuia).

Prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (de exemplu, pentru ca persoanei vizate sa ii fie livrate bunurile achizitionate de la operator).

Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale .

Prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane vizate.

Prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care e investit operatorul.

Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta.

 

Societatea Lucky Dream Pet Resort SRL prelucreaza datele personale la care am facut anterior referire in vederea executarii unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract. De asemenea, societatea prelucreaza date personale si in temeiul consimtamantului persoanelor vizate. Mentionam faptul ca exista posibilitatea ca societatea sa prelucreze datele persoanelor vizate si in baza celorlalte temeiuri prevazute de regulament, dar doar in situatiile in care care aceasta prelucrare este in conformitate cu dispozitiile legale, persoana vizata fiind informata in acest sens.

 

MODALITATEA IN CARE COLECTAM/OBTINEM DATELE PERSOANELOR VIZATE

 

Operatorul prelucreaza datele persoanelor vizate in momentul in care acestea le furnizeaza prin contactarea societatii, plasarea unei comenzi in legatura cu produsele pe care societatea le comercializeaza, prin abonarea la newsletter, prin crearea unui cont pe site-ul www.petzepedia.com .

 

O alta modalitate in care operatorul prelucreaza informatii despre persoana vizata este in momentul in care aceasta acceseaza site-ul societatii, prin intermediul cookie-urilor. Pentru mai multe detalii legate de cookie-uri va rugam sa consultati Politica Cookie de pe site-ul www.petzepedia.com.

 

Operatorul colecteaza informatii legate de persoanele vizate si in momentul in care acestea se aboneaza la newsletter. In aceasta ipoteza, potrivit regulamentului, operatorul prelucreaza datele cu caracter personal in temeiul consimtamantului persoanelor vizate. Datele personale prelucrate in aceasta ipoteza sunt numele si adresa de email. Persoana vizata isi poate retrage oricand consimtamantul prin dezabonare urmand instructiunile din subsolul oricarui email primit de la societate.

 

Operatorul va pastra datele personale furnizate de persoanele vizate prin abonarea la newsletter pana in momentul in care aceasta isi retrage consmitamantul la care am facut referire anterior.

 

DURATA DE PASTRARE A DATELOR PERSONALE DE CATRE OPERATOR

 

Operatorul pastreaza datele personale ale persoanelor vizate doar pentru perioada necesara, potrivit regulamentului si obligatiilor legale pe care acesta le are, precum ar fi evidenta contabila a societatii.

 

Esential este faptul ca perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal se raporteaza si la temeiurile in baza carora societatea prelucreaza datele precum: consimtamant, interese legitime sau executarea unui contract.

 

LOCATIA DE STOCARE A DATELOR

 

Datele personale prelucrate de catre operator sunt stocate in spatii care asigura protectia acestora, conform dispozitiilor Regulamentului 2016/679.

 

DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

 

Operatorul va divulga datele personale ale persoanelor vizate catre persoanele imputernicite de catre acesta. Persoana imputernicita reprezinta persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

 

In ipoteza in care operatorul comunica datele personale unei persoane imputernicite,  operatorul se va asigura ca aceasta  va prelucra datele respective in conformitate cu dispozitiile regulamentului European privind protectia datelor si celelalte dispozitii incidente.

 

 Operatorul va permite accesul la datele personale, in conformitate cu nevoia de a cunoaste, partenerilor contractuali care il asista in vederea desfasurarii relatiilor contractuale.

 

Datele personale pot fi dezvaluite de catre operator catre autoritati/institutii publice abilitate in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, la solicitarea celor din urma.

 

FURNIZORI EXTERNI

 

Operatorul colaboreaza si cu furnizori externi in vederea asigurarii unor servicii. Orice date personale sunt transferate in siguranta si operatorul se va asigura ca toti furnizorii externi respecta drepturile oferite persoanei vizate de Regulamentul privind protectia datelor personale.

 

TERTI RESPONSABILI CU FURNIZAREA UNOR SERVICII. SITE-URI

 

Site-ul operatorului contine link-uri catre site-urile unor terti responsabili cu furnizarea unor servicii. Mentionam faptul ca prezenta nota de informare nu este aplicabila si in relatiile presoanelor vizate cu respectivii terti. Orice prelucrare efectuata de acesti terti prin site-urile lor este supusa termenilor si conditiilor acestora.

 

Operatorul va depune toate diligentele necesare in aceste situatii pentru a se asigura ca datele personale ale persoanelor vizate sunt prelucrate in conformitate cu dispozitiile din materia protectiei datelor cu caracter personal.

 

Operatorul utilizeaza urmatoarea platforma in vederea procesarii tranzactiilor online: SHOPIFY.

 

Operatorul utilizeaza urmatoarea platforma in vederea procesarii facturilor: Smartbill.

 

In ceea ce priveste aceasta platforma, aratam faptul ca modalitatea in care aceasta prelucreaza datele personale poate fi regasita la urmatorul link: https://www.smartbill.ro/polit...

 

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 

Avand in vedere legislatia in materia datelor cu caracter personal, societatea Lucky Dream Pet Resort SRL doreste sa se asigure ca persoanele vizate au control asupra datelor personale pe care le prelucreaza si ca acestea au deplina cunostinta de drepturile pe care le au cu privire la prelucrarea acestor date.

 

Astfel, drepturile de care beneficiaza persoanele vizate sunt urmatoarele:

 

Dreptul de a sti daca detinem datele persoanei vizate, iar in caz afirmativ dreptul de a primi o copie a datelor pe care le detinem in cel mult o luna de la solicitare.

Dreptul de a-i fi actualizate sau modificate datele inexacte sau incomplete.

Dreptul de a-i fi sterse datele personale (acest drept nu poate fi exercitat in situatia in care este necesar ca operatorul sa continue sa foloseasca datele pentru un motiv legal si legitim).

Dreptul de a se opune utilizarii datelor personale in scop de marketing sau profilare.

Dreptul de a face o plangere cu privire la prelucrarea datelor sale personale potrivit prezentei note de informare.

 

Avand in vedere obligatiile legale care incumba oricarei societati, sunt anumite situatii de exceptie in ceea ce priveste drepturile enumerate anterior, in care exercitarea acestora va fi limitata. Totusi, operatorul va depune toate eforturile necesare in vederea respectarii instructiunilor date de catre persoana vizata.

 

Pentru orice informatii suplimentare, persoana vizata poate oricand sa contracteze reprezentantul societatii la urmatoarea adresa de email: office@petzepedia.com.

 

MASURI DE SECURITATE

 

Societatea Lucky Dream Pet Resort SRL va lua urmatoarele masuri tehnice si organizatorice in vederea asigurarii unei protectii cat mai eficiente a datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza:

 

Va limita accesul la datele personale strict la persoanele cu atributii in vederea executarii contractului intervenit intre parti.

Va lua toate masurile pentru a nu permite persoanelor neautorizate sa obtina accesul la sistemele de prelucrare a datelor.

Se va asigura ca persoanele care prelucreaza datele cu caracter personal au acces numai la datele necesare in vederea realizarii prelucrarii si ca aceste date nu pot fi copiate, modificate sau sterse fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare.

Va asigura o evidenta a persoanelor care au acces la datele cu caracter personal si a modalitatii de stocare a datelor cu caracter personal.

Se va asigura ca, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, acestea sunt prelucrate strict in conformitate cu dispozitiile legale incidente.

 

POSIBILITATEA FORMULARII UNEI PLANGERI

 

Pentru orice nelamurire/plangere in legatura cu modalitatea in care societatea Lucky Dream Pet Resort SRL a procedat la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate  pot contacta societatea la urmatoarea adresa de email: office@petzepedia.com sau sa trimita plangerea la urmatoarea adresa: str. Erou Moldoveanu Marian nr. 3, bloc 9A, ap.3, Ploiesti, Prahova.

 

In ipoteza in care nu se gaseste o solutie amiabila de a rezolva plangerea persoanei vizate, sau aceasta considera ca drepturile ei privind protectia datelor cu caracter personal au fost incalcate, aceasta poate formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal.